Kris Demeyere

Site hoek Heistlaan-Gustave Van Nieuwenhuysestraat

In verscheidene krantenartikels werd beweerd dat ik tot tweemaal toe, in naam en voor rekening van een projectontwikkelaar, een bod zou hebben gedaan met het oog op aankoop van gronden ter hoogte van de hoek Heistlaan-Gustave Van Nieuwenhuysestraat.

Dit verhaal is compleet uit de lucht gegrepen.
 
Wat rest zijn – jammer genoeg talrijke – lasterlijke aantijgingen ten aanzien van mijn persoon (De Tijd 24 mei en 21 augustus 2023; Het Laatste Nieuws 24 mei, 22 en 23 augustus 2023).
 
Dit verhaal zou volgens de krantenartikels voortkomen uit een zogenaamde ‘tip’ die zou ontvangen zijn door schepenen Mestdagh (GBL) en Morbee (GBL). Het is niet bekend wie deze lasterlijke “tip” zou hebben gegeven aan deze schepenen en met welk doel.
 
Er is geen enkele objectieve en betrouwbare bron die enige indicatie geeft van een zogenaamde tussenkomst van mij, in naam en voor rekening van de ontwikkelaar. Zowel de verkoper als de ontwikkelaar hebben eveneens ontkend dat ik een bod zou hebben uitgebracht voor de ontwikkelaar.
 

Uiteindelijk werd de site aangekocht door een andere ontwikkelaar.