Kris Demeyere

OVERZICHT DOCUMENTEN

Leasingwagens en overheidsopdrachten​

Leasingwagens en overheidsopdrachten In de media wordt bericht dat ik mij mogelijk zou hebben bezondigd aan “belangenvermenging” en dat ik de wetgeving inzake overheidsopdrachten niet zou hebben gerespecteerd m.b.t. de leasecontracten van de gemeente. Hieronder bied ik volledige transparantie en toelichting over deze onterechte verwijten, waaruit blijkt dat ik wel

Lees meer »

Aankoop eigendom Heistlaan

Aankoop eigendom Heistlaan Diverse krantenartikels stellen de aankoop van een eigendom aan de Heistlaan aan de kaak (De Tijd 21 augustus 2023; Het Laatste Nieuws 22 augustus 2023). In essentie komen de diverse onjuiste verdachtmakingen op volgende punten neer: Aankoop als privé-persoon van een eigendom in de Heistlaan, terwijl ik

Lees meer »

Noch ‘geschorst’ noch ‘opzijgeschoven’

Noch ‘geschorst’ noch ‘opzijgeschoven’ Diverse krantenartikels beweren dat de provinciegouverneur mij geschorst zou hebben, dat de burgemeester mij opzijgeschoven of geschorst zou hebben e.d.m. (De Tijd 21 en 28 augustus 2023, Het Laatste Nieuws 23 augustus 2023, De Standaard 23 en 28 augustus 2023, VRT Radio 2 28 augustus 2023).

Lees meer »

Tolpaertpolder

Tolpaertpolder Diverse media hebben bericht over het dossier Tolpaertpolder. (De Tijd 18 januari 2020 en 17 april 2023; De Morgen 15 juni 2022). Het gaat hier over de herziening van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (m.a.w. geen gemeentelijk plan) met het voornemen om gronden in de Tolpaertpolder te herbestemmen tot woonuitbreidingsgebied.

Lees meer »

Site hoek Heistlaan-Gustave Van Nieuwenhuysestraat

Site hoek Heistlaan-Gustave Van Nieuwenhuysestraat In verscheidene krantenartikels werd beweerd dat ik tot tweemaal toe, in naam en voor rekening van een projectontwikkelaar, een bod zou hebben gedaan met het oog op aankoop van gronden ter hoogte van de hoek Heistlaan-Gustave Van Nieuwenhuysestraat. Dit verhaal is compleet uit de lucht

Lees meer »

Vergunningverlening

Vergunningverlening Diverse krantenartikels bevatten een betichting m.b.t. het verlenen van een omgevingsvergunning (die betrekking heeft op het verbouwen van een woning), aangevraagd door twee vennootschappen. De artikels stellen dat ik niet aanwezig mocht zijn op de betreffende collegezitting omdat één van deze vennootschappen van een ondernemer is, die – via

Lees meer »

Auto als tombolaprijs

Auto als tombolaprijs Er werd geschreven dat ik in 2009 een auto als ‘eerste prijs’ gratis zou hebben weggeschonken, als hoofdsponsor van de Casino-tombola (Het Laatste Nieuws, 23 augustus 2023). Ook dit is volstrekt uit de lucht gegrepen. De auto werd door mijn garage verkocht aan het Casino en werd

Lees meer »

Bijlagen